THRIVE – Empowered Embodiment

THRIVE – Empowered Embodiment

Iets houdt je tegen in het leven van je eigen waarheid; hoe jij je leven wilt leiden. Je hebt een verlangen om te leven in overgave in plaats van controle. Je wilt leven als soeverein.

Misschien herken je jezelf in éen of meer van de onderstaande uitspraken over wat je probleem is:

Je houdt je vaak stil en verbergt jezelf terwijl je voelt dat je meer zichtbaar wilt zijn. Je kent “je waarheid,” je essentiële zelf maar leeft er nog niet helemaal naar. Je loopt vast in het “doen” of het manifesteren. Je loopt vast in het “ik zou moeten.” Je bent bang de sprong in het diepe te maken en de mentale controle helemaal los te laten. Je houdt vast aan het gevoel van controle en oude programmering in je denken. Je houdt vast aan verwachtingen aan jezelf, je partner en je leven en je aarzelt om te manifesteren, je houdt jezelf kleiner dan het voertuig van Bewustzijn dat je bent.

Misschien herken je jezelf in éen of meer van de onderstaande uitspraken en heb je de volgende verlangens:

Je verlangt ernaar om volledig in vrijheid en liefde te leven, om je Innerlijke Zelf, het leven, het universum te vertrouwen. Je wilt de wereld ervaren als een speelveld voor je spirituele beoefening en je dagelijkse leven als spirituele beoefening leven. Je wilt van je leven genieten, het leven liefhebben en diep voelen dat het leven je precies geeft wat je nodig hebt en waar je om vraagt. Je wilt de kracht om ruimte te scheppen. Je wilt met jezelf en de ander in verbinding blijven, ook in de pijnlijke momenten. Je verlangt ernaar om je grootsheid samen met al je zwakheden te eren, je wilt de drama patronen en ongezonde co-dependency (afhankelijke verbondenheid) in al je relaties loslaten.

Met deze sessies werken we eraan om je (eigen)wijsheid en intuïtie te volgen en te gebruiken als navigatie in je leven. Je zult gaan voelen dat het leven er vóór jou is en nooit tegen je. Je gaat meer geluk, tevredenheid en waardering voelen voor je leven in al haar vormen. Waar je naartoe gaat is dat je het leven en je intuïtie meer vertrouwt dan je eigen hoofd. Je relatie met jezelf en met anderen worden buitengewoon goed. Je verenigt radicale zelf-viering met je verlangen te blijven groeien in je leven. Daarmee leef je buiten de zwart/witte dualiteit van goed en fout. En je hebt liefdevolle eigendom over jezelf in al je rommelige glorie.

Ik probeer een supporter te zijn voor de LBGTQ gemeenschap, ik probeer antiracistisch te zijn en pro-gelijke rechten voor iedereen. Iedereen is welkom in mijn praktijk.

Daarnaast is het mijn intentie om iedereen te steunen, ongeacht ras, geslacht, achtergrond of financiële omstandigheden. Voel je vrij om contact op te nemen als je begeleiding wilt maar mijn tarieven niet kunt betalen. Speciale tarieven zijn mogelijk.