Individuele Counseling

Counseling leert je je eigen persoonlijkheid, je ego, beter en meer intiem te kennen en hoe je de verhalen die je vertelt, je identiteit en leven beïnvloeden. Counseling helpt je te zien hoe sommige verhalen je gevangenhouden in frustratie, verwarring, projectie of hulpeloosheid. Met je eigen waardevolle inzichten kun je je weg vinden naar meer vrijheid en geluk. Counseling is niet specifiek doelgericht, zoals coaching dat wel meer is. Door mijn luisteren, vragen stellen en terug te spiegelen krijg je inzicht in je eigen denkpatronen, je beperkende gedachten en je conditionering.  Counseling leert je meer zelfreflectie zodat je beter in staat bent om je te verbinden met je intuïtie, je (zelf)liefde en (eigen)wijsheid die al in je aanwezig zijn. Door verkregen inzichten ontwaak je meer en meer en krijg je helderheid over je eigen pad en je zelfbekrachtiging.

Interesse om samen te werken?

Interesse om samen te werken?