Mijn aanpak

Als we samenwerken, gebruik ik deze modaliteiten

Mensen zijn complexe wezens. We zijn wezens met een ziel èn een opsomming van ons verleden, alles wat we denken, voelen, hoe we ons gedragen en handelen, wat we eten, ons onderbewustzijn etc. Hoewel we vaak aspecten van onszelf als los zien van het grotere geheel van wie we zijn, zijn alle aspecten onderling intiem en onlosmakelijk met elkaar verbonden; je geest, je lichaam, je energie, je relaties en je omgeving.  Je kunt niet één aspect veranderen zonder dat het invloed heeft op andere aspecten van jezelf en je leven.

Een vereenvoudigde manier om jezelf te zien is als een ui; opgebouwd uit verschillende lagen. Als je werkt en één laag verandert, veranderen automatisch ook andere lagen. Als je werkelijk transformeert, dat betekent, als er sprake is van blijvende verandering, zullen alle lagen van jezelf veranderen. Bijvoorbeeld; als je opgebouwde stress loslaat, verandert je ademhalingspatroon, waardoor je slaapkwaliteit en metabolisme verbeteren, je gevoel van eigenheid vergroot, doordat je bijvoorbeeld je grenzen beter kunt waarnemen waardoor je relaties veranderen en zo meer.

Ik gebruik verschillende modaliteiten om toegang te krijgen tot de verschillende lagen. Deze bespreken we en kunnen in het proces aangepast worden.

De verschillende lagen:

Fysieke laag: je fysieke conditie en veerkracht, hoe je er uitziet en je je voelt, je dieet/wat je eet en je vertering, spierspanning en fysieke stress en trauma

Energetische laag: je ademhalingspatronen, je slaapkwaliteit, je vitaliteit, je basis ontspanning (in hoeverre je werkelijk kunt ontspannen)

Emotionele laag: je emotionele staat, in hoeverre je je emoties kent en voelt, hoezeer je “hart open is,” hoeveel je binnen laat komen van anderen, je grenzen, je verlangens, wat je nodig hebt, je wensen

(Eigen)Wijsheid laag: je “onderbuik” gevoel, je intuïtie, hoezeer je de controle los kunt laten en je over kunt geven aan wat er is, je “zijn” modus

Extatische laag: je onsterfelijke, onveranderlijke “Zijnswezen”

Klik op onderstaande modaliteiten om meer te lezen.

Interesse om samen te werken?

Interesse om samen te werken?